FinanceVietnam

Cổ phiếu HAX đã tăng xấp xỉ 44% kể từ đầu năm 2019 đến nay.


HĐQT CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco – mã chứng khoán HAX) vừa họp bàn việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.
Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào công ty, HĐQT Haxaco quyết định giao Tổng Giám đốc nghiên cứu các thủ tục hành chính về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 49% đến 100%.
Theo báo cáo, chốt phiên giao dịch ngày 20/8, khối ngoại đang sở hữu 11,12% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Haxaco.
Trên thị trường, cổ phiếu HAX đang ở mức giá cao 20.600 đồng/cổ phiếu, tăng xấp xỉ 44% so với thời điểm đầu năm 2019.

Previous Post Next Post