FinanceVietnam
Theo thông tin thống kê từ trang stoneupdate.com, sản lượng đá thạch anh (Quartz surfaces), trong tháng 7 năm 2019, Mỹ gia tăng nhập khẩu đá thạch anh từ Việt Nam và hiện tại, Việt Nam đang là nước xuất khẩu lớn thứ 4 lượng đá thạch anh vào Mỹ.
So với cùng kỳ tháng 7 năm 2018, lượng đá thạch anh Việt Nam xuất qua Mỹ tăng hơn 3 lần về sản lượng.
FVN - Mike

Previous Post Next Post