FinanceVietnam
Theo báo cáo gần nhất từ phía đại diện Công ty Cổ phần Nam Việt (HSX: ANV), Tóm tắt sơ bộ kết quả kinh doanh 9 tháng của ANV: doanh thu : 3105 tỉ đạt 66.1% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế: 510 tỉ, đạt 73% kế hoạch. 


Chia sẻ nguyên nhân biên lãi gộp quý 2 sụt giảm là do giá cá biến động, không đến từ việc đồng Nhân Dân Tệ mất giá. Xuất khẩu thu trực tiếp USD về. Tiếp tục duy trì biên lãi quanh 24% - thuộc loại cao nhất trong ngành cùng với VHC

Dự án vùng nuôi chiến lược Bình Phú: hiện đã triển khai 500/600 ha qui hoạch với công suất thiết kế 200.000 tấn/ năm. Dự kiến sang 2020 sẽ bắt đầu có thu hoạch từ dự án. Bình Phú khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn nông nghiệp công nghệ cao sẽ được miễn thuế 4 năm đầu và 5% trong 5 năm sau.

Theo Siêu cổ phiếu
Previous Post Next Post