FinanceVietnam
Cùng với 32,46 triệu quyền mua nhận được từ đợt chào bán ưu đãi, Chủ tịch Đất Xanh đang sở hữu tổng cộng 73,46 triệu quyền mua, tương ứng được mua thêm 18,37 triệu cổ phiếu DXG. Sau khi thực hiện xong, ông Lương Trí Thìn sẽ nắm giữ 50,8 triệu cổ phiếu.


Previous Post Next Post