FinanceVietnam
Theo Deutsche Bank, các nhà kinh tế tại ngân hàng của chúng tôi mong đợi tuyên bố chính sách của Fed trong tuần này, kỳ vọng thông qua cuộc họp báo, Chủ tịch Powell sẽ đưa những hành động mang tính "bồ câu" rõ ràng hơn. Powell dường như nhấn mạnh lại tình hình đang có những biểu hiện chậm lại của nền kinh tế. Fed dự kiến sẽ lặp lại tuyên bố rằng các biện pháp phù hợp sẽ được thực hiện để duy trì mở rộng kinh tế.

Tuần trước, dữ liệu kinh tế của Fed thu thập được đã cho những tín hiệu tốt hơn của nền kinh tế với số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu thấp hơn dự kiến và vay tiêu dùng cao hơn dự kiến. Sau khi dữ liệu được đưa ra, các nhà đầu tư đánh giá lại khả năng chính sách nới lỏng tiền tệ khổng lồ của Fed. Cuối tuần qua, kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc giảm lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong năm đã giảm từ 40,6% xuống 17,6% và kỳ vọng chỉ có 25 điểm cơ bản khác để giảm lãi suất trong năm tăng từ 13,7% lên 33,3%. Các nhà kinh tế của Deutsche Bank dự đoán rằng sau khi cắt giảm lãi suất, Fed sẽ cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng 10, tháng 12 và tháng 1 năm sau.

FVN - Mike
Theo fxstreet
Previous Post Next Post