FinanceVietnam
SSI Retail Research cho rằng hai quỹ ETF FTSE và V.N.M có thể mua vào tổng cộng 5,9 triệu cổ phiếu VJC.
YSVN dự báo cả hai quỹ sẽ mua vào đến 7 triệu cổ phiếu VJC.

Các chỉ số ETF đã có kết quả cơ cấu danh mục quý III/2019, trong đó, FTSE Vietnam Index Series (FTSE ETF) thêm VJC và loại CII. Với tỷ trọng ước tính của VJC là 5,21%, Bộ phận phân tích khối khách hàng cá nhân CTCP Chứng khoán SSI - SSI Retail Research cho rằng quỹ này có thể mua vào 2,5 triệu cổ phiếu VJC trong khi bán ra khoảng 2,4 triệu cổ phiếu CII. Đáng chú ý, phần lớn các cổ phiếu trong danh mục của quỹ này sẽ bị bán ra, trong đó, HPG có thể bị bán khoảng 1 triệu cổ phiếu, SBT cũng sẽ bị bán 1,6 triệu cổ phiếu.
Dự báo mua bán của quỹ FTSE ETF. Nguồn: SSI Retail Research
Dự báo mua bán của quỹ FTSE ETF. Nguồn: SSI Retail Research
Còn đối với MVIS Vietnam Index (V.N.M ETF), quỹ này thêm VJC vào danh mục trong khi loại NT2. Theo SSI Retail Research, với danh mục trị giá 457 triệu USD, quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ cần mua khoảng 3,4 triệu cổ phiếu VJC để đạt tỷ trọng 4,43%, ngược lại NT2 sẽ bị bán toàn bộ 4,56 triệu cổ phiếu. Các cổ phiếu cũng có thể được quỹ này mua vào mạnh gồm HPG (1,28 triệu cổ phiếu), SBT (1 triệu cổ phiếu). Trong khi đó, V.N.M ETF có thể bán ra 1,7 triệu cổ phiếu VCB, 1,4 triệu cổ phiếu BVH.
Dự báo mua bán của quỹ VNM ETF. Nguồn: SSI Retail Research
Dự báo mua bán của quỹ VNM ETF. Nguồn: SSI Retail Research
Như vậy tổng cộng VJC sẽ được hai quỹ mua vào khoảng trên 5,9 triệu cổ phiếu.
Dự báo mua bán của hai quỹ ETF. Nguồn: SSI Retail Research
Dự báo mua bán của hai quỹ ETF. Nguồn: SSI Retail Research
Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng FTSE ETF có thể mua vào đến 3,5 triệu cổ phiếu VJC, trong khi bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu CII. Phần lớn các cổ phiếu trong danh mục của FTSE ETF sẽ bị bán ra, trong đó các mã bị bán mạnh có VRE (3 triệu cổ phiếu), MSN (2,6 triệu cổ phiếu), HPG (1,8 triệu cổ phiếu), STB (2,3 triệu cổ phiếu). Trong khi đó, bên cạnh VJC thì VCB và GEX có thể được quỹ này mua vào lần lượt 1,2 triệu cổ phiếu và 1,3 triệu cổ phiếu.
Đối với V.N.M ETF, YSVN cho rằng VJC cũng có thể được mua vào 3,5 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, NT2 sẽ bị bán ra 4,6 triệu cổ phiếu. 
Dự báo mua bán của hai quỹ ETF. Nguồn: YSVN
Dự báo mua bán của hai quỹ ETF. Nguồn: YSVN
Danh mục mới của FTSE ETF và V.N.M sẽ có hiệu lực sau giờ phiên giao dịch ngày thứ Sáu (20/9).
Theo ndh.vn
Previous Post Next Post