FinanceVietnam

Điểm nhấn chính:

· VPB công bố LNTT hợp nhất cho 6 tháng đầu năm 2019 là 4.342 tỷ đồng (giảm 3,4% so với cùng kỳ) tuy nhiên, LNTT cốt lõi tăng 19,1% so với cùng kỳ.

· FE Credit đóng góp gần 50%; đạt 2.131 tỷ đồng (tăng 36% so với cùng kỳ) trong khi VPB đóng góp 2.226 tỷ đồng (giảm 20,7% so với cùng kỳ)

· Các kết quả của VPB đều nằm trong kế hoạch. Toàn bộ trái phiếu VAMC sẽ được xóa hết vào cuối năm nay.

· FE Credit đang trong đà tăng trưởng cho vay (các sản phẩm cốt lõi tăng 16,7% so với đầu năm) và và chất lượng tài sản cũng cho thấy sự cải thiện.

· NHNN nâng hạn mức tăng trưởng cho vay tín dụng cho FE Credit từ 10% lên 13,5% trong năm nay.

· Những thay đổi về quy định đối với cho vay tiêu dùng chưa được chốt lại, tuy nhiên ít có khả năng FE Credit phải đối mặt với tình huống bất lợi lớn.

· Cổ đông VPB đã thông qua kế hoạch mua lại tối đa 10% số lượng cổ phiếu lưu hành (245,6 triệu cổ phiếu) trong Q4/2019. Nếu kế hoạch được thực hiện, HSC ước tính tỷ lệ an toàn vốn (Basel 2) của ngân hàng sẽ giảm từ 11,2% xuống 9,8%.

· Nhờ đà tăng trưởng của FE Credit, chúng tôi nâng khuyến nghị từ Nắm giữ lên Mua vào, với giá mục tiêu mới là 25.800đ/cp (tương đương tiềm năng tăng giá là 26,5%).

-----------------------------------

Hiện sự bền vững trong tăng trưởng của FE Credit vẫn còn là dấu hỏi vì FE Credit sẽ chịu ảnh hưởng từ những quy định mới sắp tới trong ngành tài chính tiêu dùng. Tuy nhiên do dự thảo sửa đổi Thông tư 43 đã trì hoãn từ đầu tháng 4/2019, chúng tôi cho rằng những quy định mới có vẻ đã gây rất nhiều tranh cãi và NHNN sẽ rất thận trọng trong việc đảm bảo sức khỏe và tính ổn định của của các công ty tài chính trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Do đó, chúng tôi kỳ vọng quy định mới sẽ chỉ ảnh hưởng hạn chế đến FE Credit trong tương lai trước mắt.  

Trong báo cáo cập nhật của mình, chúng tôi sẽ phân tích riêng VPB và FE Credit. Toàn bộ số liệu của FE Credit là từ nhóm phân tích của HSC tổng hợp dựa trên BCTC hợp nhất, BCTC Ngân hàng mẹ và ước tính của chúng tôi cho các giao dịch nội bộ. Trong khi không thể xác định chính xác số liệu quá khứ của FE Credit, chúng tôi vẫn rất bằng lòng với độ chính xác của các số liệu ước tính.  KQKD của VPB

Cho vay khách hàng của Ngân hàng mẹ VPB tăng 12,3% so với đầu năm với tỷ lệ NIM giữ nguyên so với cùng kỳ (4,66%). Theo đó, thu nhập lãi thuần tăng trưởng 12,02%. Tuy nhiên thu nhập ngoài lãi giảm 8,12% so với cùng kỳ do không còn khoản thu nhập không thường xuyên từ phí bancassurance trả trước. Chi phí hoạt động cũng tăng mạnh 25,7% so với cùng kỳ mặc dù VPB giảm mạnh số lương nhân viên. Chi phí dự phòng vẫn ở mức cao (tăng 30,5% so với cùng kỳ). Theo đó, LNTT đạt 2.224 tỷ đồng (giảm 20,8% so với cùng kỳ với LNTT từ hoạt động kinh doanh chủ chốt tăng 13,7% so với cùng kỳ). 

Cho vay khách hàng tăng 12,3% so với đầu năm còn tiền gửi khách hàng tăng 16% so với đầu năm. Hạn mức tăng trưởng tín dụng của VPB đã được nâng từ 12% lên 16%.  

Cho vay khách hàng tại VPB tăng mạnh 12,3% so với đầu năm đạt 189,4 nghìn tỷ đồng; gồm 3,937 tỷ đồng vay từ FE Credit. VPB đã mua lại khoản vay hợp vốn FE Credit đã giải ngân trong Q4/2018. 

Tăng trưởng cho vay khách hàng tập trung nhiều hơn vào cho vay kỳ hạn ngắn (tăng 16,7% so với đầu năm). Cho vay trung dài hạn tăng 10,3% so với đầu năm, bao gồm cả khoản vay được mua lại. Nếu không tính khoản vay được mua lại, cho vay trung dài hạn chỉ tăng 8,6% so với đầu năm. Theo đó, tỷ trọng cho vay kỳ hạn ngắn trong tổng dư nợ cho vay đã tăng lên 38,3%. Tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung dài hạn cũng cải thiện đáng kể từ 33,6% lên 27,5% trong 6 tháng qua. KQKD FeCredit

KQKD Q2 tích cực với LNTT tăng 36% so với cùng kỳ đạt 2.131 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 9,4% so với đầu năm trong khi tỷ lệ NIM tăng 0,23% so với cùng kỳ lên 29%. Tuy nhiên, chi phí hoạt động của FE Credit cũng tăng 31,1% so với cùng kỳ; đẩy hệ số CIR lên 30,8%. Việc chi phí dự phòng tăng nhanh đã được kiểm soát tốt, chỉ tăng 12,9% so với cùng kỳ. (Continue..)

Báo cáo phân tích đầy đủ tương đối chuyên sâu, FVN xin tạm trích ra những thông tin chính. Nhà đầu tư có nhu cầu nhận báo cáo xin điền vào email vào link sau: LINK
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cho quý nhà đầu tư, không sử dụng cho bên thứ ba. Trân trọng.


Previous Post Next Post