FinanceVietnam


Vào ngày 16/9/2019, NHNN đã giảm 0,25% các lãi suất điều hành chủ chốt, gồm:
(i) Lãi suất tái cấp vốn xuống 6%;
(ii) Lãi suất tái chiết khấu xuống 4% từ 4,25%; 
(iii) Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với NHTM xuống 7%; và 
(iv) Lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở xuống 4,5%. Đây là lần đầu tiên NHNN giảm lãi suất kể từ tháng 7/2017. Vào tháng 7/2017, NHNN cũng giảm 0,25% lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu. Động thái này nằm trong cùng xu hướng của thế giới trên cơ sở là triển vọng vĩ mô tốt, lạm phát thấp, thị trường tiền tệ và ngoại hối ổn định. 

Cơ chế truyền dẫn lãi suất chính sách sang các kênh lãi suất thị trường (liên ngân hàng) và giá tài sản (thị trường chứng khoán)

NHNN vẫn chưa thiết lập hành lang lãi suất trực tiếp và đang chuyển đổi từ chính sách tiền tệ dựa trên khối lượng sang chính sách dựa trên giá (lãi suất). Do vậy, việc giảm lãi suất điều hành mặc dù phát đi tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ, vẫn sẽ cần có thời gian trước khi thể hiện tác động thực sự đối với nền kinh tế (qua các kênh tín dụng, lãi suất, giá tài sản và tỷ giá sẽ gián tiếp có sự điều chỉnh). 

Cần lưu ý là thị trường chứng khoán đã tăng 25% sau lần giảm lãi suất vào năm 2017 nhưng không thể chắc chắn thanh khoản tăng thêm sau lần hạ lãi suất vừa rồi (dưới hình thức giảm chi phí vốn) sẽ giúp định giá thị trường chứng khoán tăng trong những tháng tới. Trong khi vẫn có quan điểm tích cực, thì chúng tôi vẫn khuyến nghị nhà đầu tư nên lựa chọn cổ phiếu một cách thận trọng vì hiện vẫn còn một số yếu tố bất lợi (đối với thị trường chứng khoán).

Chúng tôi không kỳ vọng NHNN sẽ lại sớm giảm lãi suất và việc hạ lãi suất của Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều vào hành động của các NHTW tại các quốc gia là đối tác thương mại lớn, bao gồm Fed, ECB và PBOC cũng như ảnh hưởng từ sự biến động của giá dầu thời gian gần đây đối với chính sách tiền tệ của các nền kinh tế phát triển

Đây là tín hiệu tích cực từ NHNN và ảnh hưởng tích cực về mặt tâm lý là không thể xem nhẹ. Rõ ràng NHNN đã tập trung theo đuổi chính sách lãi suất ổn định với chủ trương hạ lãi suất.

NHTM có danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ lớn cũng có thể hưởng lợi vì lợi suất giảm, giá tăng và các NHTM này có khả năng thu nhiều lợi nhuận hơn từ việc kinh doanh trái phiếu. 

Như đã đề cập, về mặt định lượng, tác động của động thái hạ lãi suất của NHNN đối với ngành là không lớn. Tuy nhiên BID (Nắm giữ, giá mục tiêu 32.000đ) có thể được coi là một trong những NHTM hưởng lợi nhiều nhất. Hiện BID đang là NHTM vốn nhà nước vay tái cấp vốn nhiều nhất với 10,08 nghìn tỷ đồng (CTG – 3 nghìn tỷ đồng; VCB – 2,5 nghìn tỷ đồng) và cũng là NHTM có danh mục trái phiếu chính phủ lớn nhất (khoảng 90 nghìn tỷ đồng).


Theo HSC Reseach

Previous Post Next Post