FinanceVietnam
Cổ phiếu PHR giảm sâu, lãnh đạo công ty tiếp tục đăng ký mua vào.

Theo thông tin công bố mới nhất, ông Nguyễn Thành Đức - Thành viên ban kiểm soát công ty đăng ký mua vào 200,000 cổ phiếu PHR từ ngày 27/09/2019 đến ngày 25/10/2019 theo hình thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.
Trước khi thực hiện giao dịch, ông Nguyễn Thành Đức chưa sở hữu cổ phiếu nào của PHR.

Cổ phiếu PHR có đợt giảm giá khá mạnh cùng với các cổ phiếu cùng ngành khác, trong khi, theo giải trình của công ty, các hoạt động kinh doanh vẫn đang tiến triển tốt theo kế hoạch đặt ra.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo của công ty cũng liên tục đăng ký mua vào khi cổ phiếu giảm giá mạnh là ông Nguyễn Văn Tược và bà Nguyễn Thị Thuỷ.

Link văn bản: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/ff58d59b-d6d3-49fc-85b9-264e11afc0d4?ridx=1714887284

FVN - Mike


Previous Post Next Post