FinanceVietnam
Tỷ giá USD / JPY đã tăng trở lại trên 108 và các nhà đầu tư bắt đầu kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản sẽ buộc phải tuân theo một vòng cạnh tranh nới lỏng toàn cầu mới.

Theo nguồn tin từ Ngân hàng Nhật Bản, các quan chức của Ngân hàng Nhật Bản tin rằng ngay cả khi  tiếp tục mở rộng cắt giảm lãi suất và thậm chí duy trì mức lãi suất âm, thị trường tài chính sẽ không phản ứng thái quá vì các nhà đầu tư đã nhận thức được khả năng xảy ra của hành động này.

Theo các nguồn thông tin trên, Ngân hàng Nhật Bản ngày càng tin rằng các ngân hàng thương mại có khả năng đối phó với môi trường lãi suất âm, và dự kiến lãi suất âm sẽ không gây hại cho toàn bộ ngành tài chính.

FVN - Mike
Nguồn: VNwallstreet
Previous Post Next Post