FinanceVietnam
Ông Hoàng Anh Dũng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT – HOSE) vừa có thông báo mua 25 triệu cổ phiếu NVT ngay sau khi quỹ ngoại đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu NVT.
Theo đó, giao dịch của ông Dũng dự kiến thực hiện từ ngày 18/9 đến 17/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu việc mua vào thành công, ông Dũng sẽ nâng sở hữu tại NVT lên 25.050.410 cổ phiếu, tỷ lệ 27,68%.

Vào ngày cuối tuần trước (13/9), cổ đông lớn nhất của NVT là ReCapital Investments Pte. Ltd đã bất ngờ thông báo bán 21,72 triệu cổ phiếu NVT từ ngày 16/9 đến 15/10 cũng theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh để thanh toán các khoản nợ, qua đó, muốn giảm sở hữu tại NVT từ hơn 32,46 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 35,87% xuống còn  10,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,87%.

Năm 2013, NVT đã chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu với giá 7.500 đồng/cổ phiếu cho ReCapital Investments Pte. Ltd, và nâng số cổ phiếu sở hữu NVT của Quỹ này lên 35,87% nêu trên.

Cổ phiếu NVT hiện tại vẫn trong diện cảnh bảo của HOSE do lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 8,49 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là -678,7 tỷ đồng, căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2019.

Phiên hôm nay 16/9, cổ phiếu NVT trắng thanh khoản, và đứng tại 8.760 đồng/cổ phiếu. Tạm tính với mức giá trên, ông Dũng sẽ dự chi khoảng gần 220 tỷ đồng cho 25 triệu cổ phiếu NVT muốn mua.

Theo DTCK
Previous Post Next Post