FinanceVietnam

Theo thông tin mới công bố từ phía Trung Quốc, các chỉ số vĩ mô của nước này đang thể hiện một bộ mặt không quá tích cực trong bối cảnh Thương chiến leo thang trong thời gian vừa qua.


FVN - Mike
Nguồn: VNwallstreet

Previous Post Next Post