FinanceVietnam

CTCP Vicostone (HNX: VCS) vừa công bố nghị quyết thông qua việc chia thưởng cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ của công ty. Theo đó, công ty dự kiến chia thưởng số lượng cổ phiếu quỹ có giá trị dự tính 240 tỷ đồng cho cổ đông. Đáng chú ý, số lượng cổ phiếu thưởng này không bị hạn chế chuyển nhượng.


Tuy vậy, khá nhiều cổ đông thắc mắc rằng việc chia thưởng cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ của công ty có làm thay đổi giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền không? Và biên độ giao dịch sẽ như thế nào?


Qua tìm hiểu các văn bản pháp luật liên quan, FVN xin giải đáp cho nhà đầu tư như sau:
Thông tư số 203/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch trên TTCK, có hiệu lực kể từ ngày 12/9/2016 được ban hành bởi HOSE và HNX có đề cập đến vấn đề này tại điều 26, khoản 4.
Theo đó, cổ phiếu VCS sẽ không bị điều chỉnh giá tại ngày giao dịch không hưởng quyền và biên độ giao dịch trong ngày hôm đó là 30%.

Như vậy, ví dụ phiên đóng cửa ngày hôm trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 88,000 đồng. Thì giá tham chiếu ngày GĐKHQ vẫn là 88,000 và giá trần/sàn tương ứng là 114,400 đồng/61,600 đồng.

FVN - Michael.
Previous Post Next Post