FinanceVietnam
Kết thúc 9 tháng kinh doanh năm 2019, Công ty Cổ phần Thống Nhất (HNX: BAX), ghi nhận lợi nhuận sau thuế Quý 3/2019 đạt 7 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm 9T2019 LNST đạt 69.5 tỷ (tăng 274% so với 9T2018).


Bên cạnh đó, báo cáo tài chính Quý 3/2019 ghi nhận tăng mạnh Phải trả ngắn hạn khác, từ số đầu năm 89 tỷ lên 214 tỷ. Nhìn vào thuyết minh, khoản mục Nhận kỹ quỹ, ký cược ghi nhận mức tăng tương ứng. Đây là nghiệp vụ thường thấy đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhà ở, các bên thứ 3 đặt cọc tiền khi nhận môi giới bán dự án từ chủ đầu tư.
Previous Post Next Post