FinanceVietnam
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa vừa công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2019. Theo đó, doanh thu thuần đạt 255 tỷ, giảm 13% so với 3 Quý 2018. Song, nhờ đóng góp lớn bất thường từ doanh thu hoạt động tài chính đạt 54 tỷ (tăng 78% qoq) và lợi nhuận khác 329 tỷ ( tăng 77% qoq) đã giúp PHR ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng mạnh đạt 317 tỷ ( tăng 76% qoq).

Theo PHR giải trình, khoản mục lợi nhuận khác tăng mạnh nhờ Công ty ghi nhận khoản tiền đền bù đất cho các dự án KCN là 305,77 tỷ đồng. 

Trong năm 2019, Cao Su Phước Hòa đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.264 tỷ đồng là do kỳ vòng thoái vốn tại KCN Nam Tân Uyên (NTC). Phước Hòa hiện sở hữu 32,85% cổ phần NTC tương đương 5,26 triệu cổ phiếu. Theo kế hoạch, Phước Hòa sẽ thoái hết vốn trong năm 2019 và hiện đang trong quá trình chờ văn bản của Tập đoàn cao su Việt Nam (VRG). Tổng giá trị đầu tư vào Nam Tân Uyên được ghi nhận đến 31/12/2018 là hơn 53 tỷ đồng, trong khi tạm tính theo thị giá hiện nay của cổ phiếu NTC (118.000 đồng/cổ phiếu), thì Cao su Phước Hòa thu về 620 tỷ đồng, tương ứng giá trị chênh lệch khoảng 560 tỷ đồng.

Previous Post Next Post