FinanceVietnam


Tại ngày 30/6 năm nay có ba ngân hàng cho Tập đoàn FLC vay hơn 400 tỉ đồng với tài sản thế chấp là trên 21 triệu cổ phiếu ROS do CTCP Xây dựng FLC Faros phát hành. Có khoản vay mà giá trị cổ phiếu ROS thế chấp hiện thấp hơn giá trị vay.

CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC) mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 sau soát xét, thể hiện tổng nguồn vốn tại thời điểm 30/6/2019 đạt 27.021 tỉ đồng, trong đó nợ phải trả là 17.970 tỉ đồng, chiếm 66,5%.

Nợ ngắn hạn 14.370 tỉ đồng, bằng 80% tổng nợ phải trả. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 2.451 tỉ đồng. Giá trị nợ dài hạn 3.601 tỉ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm 92,6% (3.336 tỉ đồng).

Các khoản vay của FLC bao gồm cả vay tín chấp (không tài sản bảo đảm) và vay thế chấp (có tài sản bảo đảm). Đáng chú ý, một số khoản vay của FLC có tài sản bảo đảm là cổ phiếu ROS do CTCP Xây dựng FLC Faros phát hành.
Về quan hệ giữa FLC và FLC Faros, đây là hai doanh nghiệp cùng do ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và cổ đông lớn nhất.
Cụ thể, ông Trịnh Văn Quyết đang sở hữu 21,19% vốn của Tập đoàn FLC (tương đương 150,44 triệu cổ phiếu) và 67,34% vốn của FLC Faros (tương đương 382,2 triệu cp). Mới đây, ông Quyết đăng kí bán 70 triệu cổ phiếu ROS, dự kiến giảm tỉ lệ sở hữu còn 55,01%.
Ngoài ra, FLC Faros có một cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV FLC Land đang sở hữu 5,23%, tương đương gần 30 triệu cổ phiếu. FLC Land cũng chính là công ty con do Tập đoàn FLC sở hữu 100% vốn.


Cụ thể dư nợ của FLC liên quan đến cổ phiếu ROS, tại thời điểm 30/6/2019:

- Tập đoàn FLC đang vay Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank)– Chi nhánh Quảng Ninh hơn 46 tỉ đồng. Theo hợp đồng tín dụng ngày 10/4/2018, hạn mức vay là 50 tỉ đồng và các khế ước nhận nợ từng lần.

Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Lãi suất và thời hạn vay qui định cụ thể trên từng khế ước nhận nợ, không quá 12 tháng. Khoản vay được đảm bảo bằng 1,8 triệu cổ phiếu ROS.

- FLC vay HDBank – Chi nhánh Thanh Hóa 18,78 tỉ đồng theo hợp đồng tín dụng ngày 16/1/2019 để bổ sung vốn lưu động thanh toán các chi phí hợp lí phục vụ hoạt động kinh doanh, thời hạn 12 tháng.

Khoản vay được bảo đảm bằng tài sản bên thứ ba là cổ phiếu FLC, ROS (không rõ số lượng), bất động sản Star được HDBank chấp thuận.

- FLC vay HDBank – Chi nhánh Bình Định xấp xỉ 30 tỉ đồng theo hợp đồng tín dụng ngày 2/3/2018 để bổ sung vốn lưu động, thời gian vay 6 tháng từ ngày giải ngân. Tài sản bảo đảm là 1 triệu cổ phiếu ROS thuộc Công ty TNHH MTV FLC Land.

- FLC vay Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) – Chi nhánh Hà Nội hơn 193 tỉ đồng theo hợp đồng ngày 8/6/2017 với hạn mức tối đa 200 tỉ đồng để thanh toán các chi phí hoạt động và chi phí xây dựng cho nhà thầu, thời hạn vay không quá 9 tháng.

Tài sản đảm bảo của là 4,3 triệu cổ phiếu ROS được định giá 487 tỉ đồng, tương ứng với giá khoảng 113.250 đồng/cp.

Trong 8 ngày đầu tháng 6/2017, giá cổ phiếu ROS giảm liên tục từ 100.000 đồng/cp xuống còn khoảng 80.000 đồng/cp.

Kết phiên hôm nay 3/9, giá giảm còn 27.100 đồng/cp. Theo đó, số 4,3 triệu cổ phiếu ROS thế chấp tại Ngân hàng Quốc Dân hiện có tổng giá trị 116,5 tỉ đồng, thấp hơn giá trị khoản vay tại ngày 30/6/2019 (hơn 193 tỉ đồng).

Nếu tính theo giá tại ngày 30/6 (29.800 đồng/cp), giá trị của 4,3 triệu cổ phiếu ROS thế chấp trên (128 tỉ đồng) cũng thấp hơn giá trị khoản vay.
Previous Post Next Post