FinanceVietnam
Trong tuần từ ngày 02-06/12, có 18 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, trong đó có đến 12 doanh nghiệp trả cổ tức cho năm 2019. 
Bia Hà Nội - Hải Dương (HNX: HAD) là doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất với tỷ lệ lên đến 54.5%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAD ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế (LNST) tăng lần lượt gần 5% và gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng đầu năm, HAD thực hiện được 82% chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và vượt 9% chỉ tiêu kế hoạch LNST năm 2019 - HAD đặt chỉ tiêu kế hoạch LNST 2019 chưa tới 73% thực hiện năm 2018. Giá cổ phiếu HAD tăng hơn 40% qua 1 năm.
Doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao thứ hai là Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC), với tỷ lệ 50%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, NTC ghi nhận doanh thu thuần và LNST tăng lần lượt hơn 16% và 22% so cùng kỳ. Như vậy, Công ty thực hiện được 46% kế hoạch doanh thu và vượt 35% kế hoạch LNST năm 2019. NTC đặt kế hoạch LNST 2019 chỉ bằng 28% thực hiện năm 2018. Giá cổ phiếu NTC tăng gần 151% qua 1 năm.
Theo FILI
Gia Nghi
Previous Post Next Post